E-mailing

E-mailing je skvělým průsečíkem copywritingu a affilu = segmentovaný seznam e-mailů s promyšleným reklamním sdělením je jedním z nejlepších prodejních kanálů, které affiláci mohou využívat. Přiučte se o něm v mých občasných zápiscích...